تماس با ما

 

دانشکده داروسازی زنجان

 

تلفن: 7-33473635 024

دورنگار: 33473639 024

آدرس: ایران- زنجان- جاده گاوازنگ- جنب بیمارستان آیت ال.. موسوی- دانشکده داروسازی

کدپستی: 56184- 45139 , صندوق پستی: 1338-45195

پست الکترونیکی: pharmacy@zums.ac.ir

شماره تلفنهای داخلی دانشکده

دانشکده داروسازی روی نقشه زنجان

   AWT IMAGE