تماس با ما

 

دانشکده داروسازی زنجان

 

تلفن: ۷-۳۳۴۷۳۶۳۵ ۰۲۴

دورنگار: ۳۳۴۷۳۶۳۹ ۰۲۴

آدرس: ایران- زنجان- جاده گاوازنگ- جنب بیمارستان آیت ال.. موسوی- دانشکده داروسازی

کدپستی: ۵۶۱۸۴- ۴۵۱۳۹ , صندوق پستی: ۱۳۳۸-۴۵۱۹۵

پست الکترونیکی: pharmacyzums.ac.ir

شماره تلفنهای داخلی دانشکده

دانشکده داروسازی روی نقشه زنجان

   AWT IMAGE