مرکز فناوری اطلاعات

بخش IT مسئولیت پشتیبانی کلیه تجهیزات رایانه ای(سخت افزاری، نرم افزاری) را در دانشکده برعهده دارد.

رفع اشکالات جزئی سخت افزاری، تهیه شناسنامه سخت افزاری برای کلیه کامپیوترهای دانشکده، شناسایی کامپیوترهای معیوب و همچنین قابل Up Grade و تهیه لیست قطعات مورد نیاز و همچنین هماهنگی لازم جهت انجام سرویس های کلی سخت افزاری کامپیوترهای دانشکده از فعالیتهای واحد IT دانشکده در حوزه سخت افزار می باشد .

انجام سرویس های دوره ای نرم افزاری، شامل نصب و بروزرسانی نرم افزارهای کامپیوترهای دانشکده و همچنین همکاری در زمینه پیاده سازی سیستم های نرم افزاری ارائه شده از طرف دانشگاه .

مرکز اینترنت ارائه کننده خدمات اینترنتی و کاربری به دانشجویان با تعداد 34 پایانه online و همچنین 8 جایگاه جهت استفاده Laptop می باشد، سایت دارای پرینتر مرکزی و امکانات اسکن برای کلیه کاربران را دارد.

طراحی و مدیریت وب سایت دانشکده جهت گسترش ارتباطات الکترونیکی از جمله مسئولیتهای این بخش می باشد.

شبکه داخلی دانشکده دارای 248 نود می باشدکه اتصال اصلی آن با پهنای باند 16M از طریق فیبر نوری برقرار شده است. امکان اتصال به اینترنت در بخشهای اداری و آموزشی از طریق شبکه داخلی امکان پذیر می باشد. نگهداری ، پشتیبانی و رفع قطعی های احتمالی شبکه و همچنین افزایش Node جدید به آن به عهده واحد فناوری اطلاعات دانشکده می باشد .  استفاده از اینترنت به صورت Wireless در محیط داخلی دانشکده برای کاربران فراهم است ومی توان در هر جای دانشکده از امکانات Online استفاده نمود.

ساعت کار: 8 الی 14 روزهای شنبه تا چهارشنبه و 8 الی 13 روزهای پنجشنبه

کارشناس مسئول:

مهندس زینب مظفری فر
تلفن: 33473635 داخلی 232