اخبارپژوهشیکارگاه پروپوزال نویسی

دانشجویان گرامی :

کارگاه پروپوزال نویسی روز پنجشنبه مورخ 98/11/24 در کلاس استاد فرسام  از ساعت 13-9 تشکیل خواهد شد.
 
                   واحد پژوهش  98/10/24