اخبارپژوهشیتعیین هسته کمیته تحقیقات
 
دانشجویان محترم دانشکده داروسازی زنجان

 با سلام و احترام

 احتراما خواهشمند است جهت تعیین هسته مرکزی کمیته تحقیقات دانشکده داروسازی ، تیم انتخابی خود را در فرم زیر مشخص فرمایید.
آخرین مهلت تکمیل و ارسال فرم تا ساعت ۲۰ روز شنبه ۱۸ آبان می باشد.

فرم تعیین هسته مرکزی کمیته تحقیقات دانشکده داروسازی

با تشکر
دکتر زیبا اسلامبولچیلار
مسئول کمیته تحقیقات دانشکده داروسازی